چهارشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۵

چند تا عکس از مونترال

مرکز شهر مونترال
هیچ نظری موجود نیست: